Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar.

Unduh Buku siswa kurikulum 2013 (Revisi) – muatan nasional & kewilayahan :

1. Matematika : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDeG5uTHFSQVFXRFE
2. Bahasa Inggris : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDcWx5T0k2N0JFSGM
3. Bahasa Indonesia : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDTGY2MzR4TmZMQ1k
4. Pendidikan Agama Islam : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDVHZTd3I1V29tV0U
5. PJOK : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDNmdSM2N2TlZ3ODA
6. Sejarah : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDb25OSzFOV3dRZ1U
7. Seni Budaya : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDUWZCMHNtbzJtT2c
8. PPKN : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDX0dUajhuUkZSc3c
9. Simulasi Komunikasi dan Digital : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDX0dUajhuUkZSc3c
10. Peminatan TKJ : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDanluRFFvdGduYWs
11. Peminatan MM : https://drive.google.com/open?id=0B_xJrEC7rRvDZ0Q4a2tqeHpxRnM

atau

https://goo.gl/7DsF8T